Usługi

Oprócz zapewnienia pracy

Zadbamy

Przygotowujemy pełny pakiet dokumentów do oficjalnego zatrudnienia za granicą

Wsparcie

Do miejsca zamieszkania i pracy w razie potrzeby

Gwarantujemy

wsparcie prawne zgodnie z prawem polskim oraz ukrainskim